CONSULTING ICT

CONSULTING ICTCONSULTING ICT

Consulting jest bardzo efektywną formą transferu wiedzy i informacji między specjalistami branży a pracownikami organizacji i odwrotnie. Poprzez usługi konsultingowe przekazywana jest wiedza i doświadczenie, co owocuje wypracowywaniem jeszcze lepszych pomysłów i strategii.

Działalność doradcza

Poprzez usługi konsultingowe pomagamy firmom i organizacjom polepszać ich wyniki – głównie przez analizę obecnej sytuacji i opracowywanie planów rozwoju infrastruktury IT i telekomunikacyjnej w powiązaniu ze strukturą organizacyjną i celami Klienta.

Dlaczego klienci cenią sobie usługi konsultingowe

Klienci korzystający z usług konsultingowych cenią je sobie z wielu powodów, włączając w to m.in:
– możliwość zebrania świeżych pomysłów do projektu, czy obiektywnych wniosków na temat organizacji i posiadanych zasobów telekomunikacyjnych i narzędzi informatycznych;
– dostęp do specjalistycznej, najczęściej praktycznej wiedzy specjalistów (transfer wiedzy);
– dodatkowe wsparcie przy jednorazowym projekcie (brak potrzeby zwiększania zatrudnienia o specjalistę na stałe).


REALIZACJE PROJEKTÓW I USŁUG Z ZAKRESU CONSULTINGU ICT

Micro Signal Polska realizowało wiele projektów i usług z zakresu consultingu ICT.

Usługi doradcze często stanowią fragment większego projektu wdrożeniowego. Do najważniejszych projektów consultingowych oddajacych potencjał doradczy Micro Siganl Polska można zaliczyć poniższe projekty:

 1. W latach 2010-2011 Micro Signal Polska realizowała projekt doradczy związany z aktualizacją „Analizy wykonalności i analiz technicznych systemu GSM-R dla sieci kolejowej TEN-T na terenie polski” wraz z planowaniem radiowym dla wybranych linii. Micro Signal Polska jako podwykonawca firmy AUDYTEL S.A. brał udział w opracowaniu dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. następujących elementów aktualizowanego studium wykonalności:
  • Analiza stanu istniejącego infrastruktury radiołączności 150MHz;
  • Analizy techniczne scenariuszy wdrażania systemu GSM-R wraz z oszacowaniem kosztów;
  • Analiza wpływu systemu GSM-R na środowiskowo.
 2. Micro Signal Polska dodatkowo miało znaczący wkład w opracowanie analizy CBA i wybór scenariusza wdrożenia systemu GSM-R.
 3. Projekt doradczy obejmujący cały proces wdrażania nowych produktów w Cyfrowym Polsacie S.A. – którego kluczowymi etapami są:
  • Zgłoszenie pomysłu / zapotrzebowania / decyzji dot. Produktów
  • Ewaluacja i podjęcie decyzji dot. wdrożenia (na wymaganym poziomie, na każdym wymaganym etapie wdrożenia i życia produktu)
  • Opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie szczegółowej specyfikacji produktu, której elementami są:
   • techniczna konfiguracja produktu,
   • sposób i wytyczne dla sprzedaży,
   • marketing i komunikacja,
   • procedury obsługi klienta i utrzymania produktu,
   • sposób rozliczania, fakturowania oraz raportowania,
   • czas życia produktu oraz cele sprzedażowe,
   • Testowanie produktów pod względem gotowości organizacji do uruchomienia (testy procedur, techniczne i organizacyjne),
   • Uruchomienie świadczenia produktu,
   • Monitorowanie, raportowanie i optymalizacja,
   • Zamknięcie sprzedaży / świadczenia produktu.

O nas

Jesteśmy niezależną firmą projektowo-doradczą na rynku ICT działającą w Polsce nieprzerwanie od roku 1993. Specjalizujemy się w usługach dla klientów korporacyjnych, wśród których są duże banki, przedsiębiorstwa produkcyjne i transportowe, operatorzy telekomunikacyjni, korporacje międzynarodowe i administracja publiczna.

PROJEKTOWANIE WDRAŻANIE INTEGRACJA

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy na rynku teleinformatycznym gwarantujemy najwyższej klasy usługi integratorskie, systemowe, serwisowe w celu zbudowania sprawnej, niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury. Aby innowacyjne rozwiązania przyniosły pożądany efekt muszą być zaprojektowane i wdrożone w sposób zgodny z ideą działania wszystkich systemów i potrzeb Klienta.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Świadczymy usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem projektami. Nie różnicujemy klientów w zależności od rozmiaru czy rodzaju inwestycji. Jesteśmy w stanie poprowadzić każdy projekt, nawet ten najbardziej rozbudowany.

Potencjalnym klientom Micro Signal Polska proponuje następujący wachlarz usług.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Projekty zrealizowane przez Micro Signal Polska Sp. z o. o.

ZOBACZ

Poznaj nas bliżej