Kontakt

KONTAKT

DANE TELEADRESOWE SPÓŁKI

Adres siedziby i kontakt:

Micro Signal Polska Sp. z o.o.

  • ul. Wydmowa 4, 05-092 Łomianki Polska
  • gsm.: +48 509 136 745
  • e-mail: info@msp.com.pl

DANE REJESTROWE SPÓŁKI

MICRO SIGNAL POLSKA SPÓŁKA Z O. O.

  • Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
  • KRS: 0000209421
  • REGON: 930233744
  • NIP: 8940023662
  • Wysokość kapitału zakładowego: 70.200,00 PLN

Micro Signal Polska Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 4, 05-091 Łomianki +48 509 136 745 info@msp.com.pl