ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I REALIZACJA PROJEKTÓW “POD KLUCZ”Świadczymy usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem projektami. Nie różnicujemy klientów w zależności od rozmiaru czy rodzaju inwestycji. Jesteśmy w stanie poprowadzić każdy projekt, nawet ten najbardziej rozbudowany.


Potencjalnym klientom Micro Signal Polska proponuje następujący wachlarz usług:

 • doradztwo budowlane dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki zlecenia,
 • zarządzanie, koordynację i kontrolę prac projektowych,
 • budżetowanie i kontrolę kosztów,
 • planowanie i nadzór nad postępem prac,
 • administrowanie projektem,
 • zapewnienie jakości i bezpieczeństwa na budowie,
 • przeprowadzenie odbiorów częściowych i końcowych,
 • monitoring i/lub przeprowadzenie w imieniu klienta procedur administracyjnych i formalno-prawnych,
 • obsługę przyszłych najemców i użytkowników.

Zapewniamy odpowiedni i zgodny z wymogami system świadczenia usług oparty na tak fundamentalnych zasadach jak:

 • niezależność i przejrzystość działania,
 • elastyczność i terminowość,
 • jakość,
 • innowacyjność,
 • ekonomika rozwiązań,
 • ukierunkowanie na klienta oraz budowanie trwałych relacji.

Zakres oferty w ramach projektów ,,pod klucz” obejmuje kompleksową realizację przedsięwzięcia począwszy od projektowania, aż po oddanie systemu do eksploatacji, z wyszczególnieniem:

 • wstępnych konsultacji,
 • opracowania kompletnej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej,
 • doboru, dostaw i montażu wszystkich urządzeń i materiałów,
 • wykonania wszystkich prac montażowych, instalacyjnych transportowych, itp.,
 • opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi,
 • prób, odbiorów, rozruchów i uruchomień,
 • szkoleń dla Klienta,
 • serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

ZREALIZOWANE PROJEKTY INWESTYCYJNE 

Współpraca z TP S.A.

Ważnym punktem w rozwoju usług teleinformatycznych dla Micro Signal Polska była współpraca z Telekomunikacją Polską przy organizacji sieci korporacyjnych dla klientów biznesowych. W ramach tej współpracy Micro Signal Polska zaprojektowało i wybudowało łącza abonenckie kablowe, linie światłowodowe oraz wykonało infrastrukturę zabezpieczającą.

Współpraca z klientami korporacyjnymi

W ramach współpracy z operatorami zagranicznymi (np. Orion Net) i Telekomunikacją Polską Micro Signal Polska obsługiwała klientów korporacyjnych:

 • integrując ich oddziały z centralami krajowymi i zagranicznymi w jeden system teleinformatyczny,
 • projektując i budująć dla nich przyłącza abonenckie: kablowe, światłowodowe, satelitarne SCPC,
 • projektując i wdrażając infrastrukturę sieci lokalnych wraz z wyposażeniem aktywnym,
 • wdrażając elementy zabezpieczające dla ich infrastruktury i systemów.

Lista projektów zrealizowany przez Micro Signal Polska

zobacz

Poznaj nas bliżej